Girişimcilik Bölümü Staj ve İş Olanakları

 

Girişimcilik bölümünde zorunlu iki yaz stajı mevcuttur. Dördüncü yarıyılın sonunda en az 25 iş günü (5 hafta) üretim stajı, altıncı yarıyılın sonunda en az 25 iş günü (5 hafta) yönetim veya üretim stajı yapılması zorunludur. Bu staj için gerekli düzenleme İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından yapılacak, Senato kararı ile uygulamaya konulacaktır. Öğretim üyelerinin sanayi ve iş dünyası ile yapacakları danışmanlık projelerinde öğrencilerin de görev almaları ilke olarak kabul edilmiştir. Fakültemizdeki mevcut akademik kadrolarımızın sanayi ve iş dünyasındaki insan ilişkileri sayesinde diğer bölümlerdeki tüm öğrencilerimiz rahatlıkla staj yerleri bulmaktadır. Bu ilişkiler aynı şekilde Girişimcilik bölümü öğrencilerimiz için de kullanılacaktır. Üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka Merkezinin yürüttüğü girişimcilik projelerinde de öğrencilerimizin stajyer olarak yer almaları mümkündür.

 

Girişimcilik için gerekli temel bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmış olarak hayata atılacak mezunlarımızın öncelikle gerek kendi girişimcilik projelerinde gerekse önde gelen özel sektör kuruluşlarında ülkemizin gelişmesinde rol oynayacak şekilde görevler almaları beklenmektedir. Diğer yandan Girişimcilik Bölümü mezunları pek çok farklı bölümden de dersler alarak nitelikli İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi mezunlarının tercih edildikleri tüm ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu ve özel sektör kuruluş ve işletmeleri, sivil toplum örgütleri, araştırma merkezleri, üretim ve hizmet firmaları, bankalar ve üniversitelerde çalışabileceklerdir.  Müfredatımız ve eğitim-öğretim yöntemlerimiz gereği öğrencilerimiz 2. sınıf yaz aylarından itibaren iş dünyasında stajlar, projeler, danışmanlık hizmetleri yoluyla roller almaya başlayacaklarından mezun olduklarında geniş bir bağlantılar ağına sahip olacaklardır.