EĞİTİM HAYATI

S: Derse devam zorunluluğu var mı? Devam şartı ne kadar?

C: Evet. %80

S: Bölümdeki seçmeli dersler neler? Yeterli seçmeli ders açılıyor mu?

C: Derslerin %24’ü seçmeli. E-Ticaret ve E-İşletme Yönetimi, Sosyal Girişimcilik, İş Zekası ve Pazarlama Analizi, İşletme Simülasyonu, Teknoloji ve ARGE Yönetimi, Aile İşletmeleri Yönetimi gibi pek çok seçmeli ders tercihe göre her dönem açılacak.

S: Çan eğrisi var mı?

C: Zorunlu değil, ama pek çok hoca dikkate alıyor.

S: Bölümü Türkçe okumanın faydası ne olacak?

C: Konuları ana dilinde öğrenme ve bölüme hemen başlama imkanıdır.

S: Bölümdeki yabancı dil seçenekleri neler?

C: İsteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık okunabilir. İstenirse başka diller de öğrenilebilir.

S: Bölümde görülen derslerin genel olarak içerikleri neler?

C: İşletmelerin temel işlevleri, girişimcilik becerileri ve çevresel faktörlerin analizi ile ilgili dersler var. Web sitemizden incelenebilir.

 

AKADEMİK VE BİREYSEL DESTEK

S: Akademik danışmanım olacak mı?

C: Her öğrencinin kayıt yaptırdığı andan itibaren bir danışmanı olur.

S: Danışmanım hangi konularda bana destek verecek?

C: Ders seçimleri, stajlar, yandal/çift anadal programları, yönetmelikler vs.

S: Ne sıklıkta danışmanımla görüşebiliyorum? Danışmanımı değiştirme şansım oluyor mu?

C: Her danışman görüşme saatlerini önceden ilan eder. Ancak çoğunlukla istendiği zaman görüşülebiliyor.

S: İş ve staj konusunda da danışmanımdan yardım alabilecek miyim?

C: Hem danışmanlar hem de üniversitenin Kariyer Merkezi bu konuda yardımcı olacaklar.

 

STAJ VE İŞ OLANAKLARI

S: Bölümde staj imkânı var mı? Staj yapılacak kurumu ŞEHİR mi buluyor? Bölümün anlaşmalı olduğu şirketler var mı? Bunları nasıl gerçekleştirebilirim? Bana yardımcı olacak mısınız? 

C: Staj yapmak zorunludur. Öncelikle beklenen danışman tarafından onaylanacak staj yerini öğrencinin kendisinin bulması, çünkü bu çaba da staj programının kazandırmayı hedeflediği yetkinliklerin bir kısmını oluşturuyor. Ama gerektiğinde danışmanlar ve Kariyer Merkezi destek vermek için hazır.

S: Bölümün yurtdışı imkânları neler? Yurtdışında öğrenim ya da staj yapıldığı takdirde masrafları ben mi karşılıyorum?

C: Fakültenin pek çok Avrupa ülkesindeki üniversitelerle Erasmus anlaşmaları var. Bu çerçevede fon desteği alınarak yurt dışında belli bir dönem eğitim alınabiliyor.

S: Mezun olunca iş bulmama yardım edecek misiniz? Mezun olunca nerelerde çalışabilirim?

C: Öncelikli hedef mezunlarımızın kendi işlerini kurmaları veya devam ettirmeleridir. Ancak Girişimcilik Bölümü aynı zamanda İYBF bölümlerinden biri olduğundan, mezunlarımız iş dünyasının örneğin bir İşletme Bölümü mezununa yönelik beklentilerini de karşılayacak birikime sahip olacaklardır. Kariyer Merkezi’nin en önemli katkısı bu olacaktır.