Neden ŞEHİR Girişimcilik?

 

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Girişimcilik Bölümü’nün benzerlerinden en önemli farkı fakülte bünyesinde bulunan İngilizce İşletme, İngilizce Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik ile Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin sahip olduğu ortak birikime yaslanmasıdır.

 

Akademik kadrosunun tamamı yurt dışı tecrübeye sahiptir. Hemen hepsi üniversite tecrübesini sanayi projeleriyle birleştirmiş, dünyaca tanınan üniversitelerde akademik çalışmalar yapmış bilim insanlarıdır. Gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde, iş dünyası ve akademik dünyadaki geniş etkileşim ağı öğrencilerin paylaşımına sunulmaktadır.

 

Ders programı esnek bir yapıya sahiptir ve uygulama ağırlıklıdır. Sosyal ve beşeri bilimlere geniş yer vermektedir. Girişimciliğin sosyal ve bağlamsal faktörlerle yakın ilişkisi dikkate alındığında İstanbul Şehir Üniversitesi’nin sosyal bilimlerin farklı alanlarında öne çıkan bölümleri girişimcilik eğitimine önemli katkılar sağlamaktadır.

 

Girişimciliğin bir diğer ayağı olan yenilikçilik önemli ölçüde mühendislik bilimleriyle ilişkilidir. Girişimcilik Bölümü öğrencilerinin üniversitemizin mühendislik bölümleriyle işbirliği içinde yürütecekleri projeler ve uygulama çalışmaları öğrencilerin yenilikçilik performansının artırılmasına katkı sağlayacaktır.

 

Bölümümüzün bir başka avantajlı yanı ise, Üniversitemizin diğer bölümleri gibi, Girişimcilik Bölümü öğrencilerinin de bir yıl süreli Ortak Dersler Programından dersler alarak güçlü bir altyapı oluşturacak olmasıdır. Ortak Dersler Programı öğrencilerin insanı ve toplumu; tarih ve kültürü; gelenek ve moderni; eleştirel ve analitik düşünmeyi öğrenebilecekleri disiplinler arası bir programdır. Mesleği bireysel ve toplumsal etkileşim süreçlerini yönetmek olacak öğrencilerin akademik gelişimi çok önemli katkı sağlayacak bu program bölümümüzü farklılaştıran bir başka özelliktir.

 

Üniversitemiz bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi Kuluçka Merkezi’mizin de Girişimcilik Bölümü ile yakın çalışması planlanmaktadır. Bu sayede Girişimcilik Bölümü öğrencilerinin kendi girişimlerini gerçekleştirebilecekleri, gerekli teknik desteğe kolayca ulaşabilecekleri bir ortam sağlanmış olacaktır. Ayrıca öğrencilerimizin yapacağı zorunlu stajlar sayesinde alan bilgisine daha öğrenciyken ulaşmaları hedeflenmektedir.

 

Dileyen öğrencilere üniversitemiz hazırlık programına devam ederek İngilizce, seçmeli dersler çerçevesinde ise diğer farklı dilleri öğrenme imkanı da sunulmaktadır. İngilizce hazırlık programından başarıyla mezun olan öğrencilerimiz bölüm derslerinin pek çoğunu İngilizce olarak da alabilirler.