TOPLAM KREDİ: 137     ORT. KREDİ: 18     AKTS: 240

BİRİNCİ YIL
I. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
EKON 201 Makro Ekonomi 3 0 3 5 YOK
UNIT 100 Dersimiz İstanbul 3 2 3 5 YOK
UNIT 117 Toplum ve Kültürü Anlamak 3 0 3 5 YOK
MAT 103 Matematik 3 2 4 6 YOK
ENG XXX İngilizce Grubu Dersleri 3 0 3 5
UNIT 111 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma I 3 0 3 5 YOK
TOPLAM       19 31  
II. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
EKON 202 Mikro Ekonomi 3 0 3 5 YOK
GIR 100 İşletmeye Giriş 3 0 3 3 YOK
UNIT 112 Türkçe Eleştirel Okuma ve Yazma II 3 0 3 5 YOK
MAT 100 İşletmeler için Matematik 3 2 4 6 YOK
UNIT 118 Siyaset ve Ekonomiyi Anlamak 3 0 3 5 YOK
ENG XXX İngilizce Grubu Dersleri 3 0 3 5
TOPLAM       19 29  
İKİNCİ YIL
III. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
GIR 201 Sektörler ve İş Dünyası I 3 0 3 5 GİR 100
GIR 203 Finansal Muhasebe 3 2 3 5 YOK
GIR 205 Temel İstatistik 2 2 3 5 YOK
GIR 231 Temel Hukuk 3 0 3 5 YOK
UNIT 201 Modern Türkiye’nin Oluşumu I 2 2 3 5 YOK
UNIT XXX Seçmeli Ortak Ders Grup III 3 0 3 5 YOK
TOPLAM       18 30  
IV. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
GIR 202 Sektörler ve İş Dünyası II 3 0 3 5
GIR 204 Yönetim Muhasebesi 3 0 3 5 GİR 203
GIR 206 İstatistiksel Analiz 2 2 3 5 GİR 205
GIR 208 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5 GİR 100
GIR 232 Borçlar Hukuku 3 0 3 5 GİR 231
UNIT 202 Modern Türkiye’nin Oluşumu II 3 0 3 5
TOPLAM       18 30  
ÜÇÜNCÜ YIL
V. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
GIR 303 Finansal Yönetim 3 0 3 5 GİR 203
GIR 305 Pazarlama Yönetimi 3 2 3 5 GİR 100
GIR 309 Operasyon Yönetimi 3 0 3 5 YOK
GIR 331 Ticari İşletme Hukuku 3 0 3 5 GİR 231
xxx Seçmeli Bölüm Dersi I 3 0 3 5 YOK
xxx Seçmeli Genel Ders I 3 0 3 5 YOK
TOPLAM       18 30  
VI. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
GIR 302 Girişimcilik 3 0 3 5 GİR 100
GIR 306 Yenilik Yönetimi 3 0 3 5 YOK
GIR 332 Vergi Hukuku 3 0 3 5 GİR 231
xxx Seçmeli Bölüm Dersi II 3 0 3 5 YOK
xxx Seçmeli Genel Ders II 3 0 3 5 YOK
TOPLAM       15 25  
GIR 200 Staj I 0 5
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
GIR 401 Stratejik Yönetim 3 0 3 7 GİR 100
GIR 411 Aile İşletmeleri Yönetimi 3 0 3 6 GİR 100
UNIT 221 Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar: MS 1300’den Önce 2 0 3 5 YOK
xxx Seçmeli Bölüm Dersi III 3 0 3 5 YOK
xxx Seçmeli Genel Ders III 3 0 3 5 YOK
TOPLAM       15 28  
VIII. DÖNEM
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
GIR 402 İş Planı Geliştirme 3 0 3 7 GİR 100
GIR 408 İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 3 0 3 5 YOK
UNIT 222 Dünya Medeniyetleri ve Küresel Karşılaşmalar: MS 1300’den Sonra 3 0 3 5 YOK
xxx Seçmeli Bölüm Dersi IV 3 3 3 5 YOK
xxx Seçmeli Genel Ders IV 3 0 3 5 YOK
TOPLAM       15 27  
GIR 300 Staj II 0 5

 

SEÇMELİ ORTAK DERS HAVUZU
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
UNIT 203 Bilim ve Teknolojiyi Anlamak 3 0 3 5 YOK
UNIT 204 Doğa ve Bilgiyi Anlamak 3 0 3 5 YOK
UNIT 205 Bilim ve Çevreyi Anlamak 3 0 3 5 YOK
UNIT 207 Dini Anlamak 3 0 3 5 YOK
UNIT 209 Kültürel Çalışmaları Anlamak 3 0 3 5 YOK
UNIT 211 Sanat ve Mimarlığı Anlamak 3 0 3 5 YOK
UNIT 101 Matematiksel Düşünme 3 0 3 5 YOK
UNIT 102 Eleştirel Düşünme 3 0 3 5 YOK
SEÇMELİ BÖLÜM DERS HAVUZU
DERS KODU DERS ADI T P KR AKTS ÖN KOŞUL
GIR 301 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 5 YOK
GIR 304 Örgütsel Davranış 3 0 3 5 YOK
GIR 307 İş Modeli Geliştirme 3 0 3 5 YOK
GIR 403 Sosyal Girişimcilik 3 0 3 5 YOK
GIR 404 Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar 3 0 3 5 YOK
GIR 405 Dijital Pazarlama 3 0 3 5 YOK
GIR 406 Girişim Finansmanı 3 0 3 5 YOK
GIR 407 Yalın Girişimcilik 3 0 3 5 YOK
GIR 432 İş Hukuku 3 0 3 5 YOK
EM 451 Proje Yönetimi 3 0 3 5 YOK
EM 471 Teknoloji ve ARGE Yönetimi 3 0 3 5 YOK
HUK 216 FiKRi Mülkiyet Hukuku 2 0 2 3 YOK
HUK 320 Tüketici Hukuku 2 0 2 3 YOK
YBS 303 E-Ticaret ve E-İşletme Yönetimi 3 0 3 5 YOK
YBS 332 Yönetim Bilişim Sistemleri 3 0 3 5 YOK
YBS 412 İşletme Simulasyonu 3 0 3 5 YOK
YBS 422 Yönetsel Karar Alma 3 0 3 5 YOK
YBS 453 İş Zekası ve Pazarlama Analizi 3 0 3 5 YOK
İNGİLİZCE GRUBU DERSLERİ
DERS KODU DERS ADI T P L KR AKTS ÖN KOŞUL
ENG 101 English I 3 0 0 3 5
ENG 102 English II 3 0 0 3 5 ENG 101
ENG 201 English III 3 0 0 3 5 ENG 102
ENG 202 English IV 3 0 0 3 5 ENG 201
UNI 123 Textual Analysis and Effective Communication 3 0 0 3 5 ENG 202
UNI 124 Textual Analysis and Academic Writing 3 0 0 3 5 UNI 123

 

T (Teori) P (Pratik) L (Laboratuvar) KR (Kredi) AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)

Genel Seçmeli: Fakültenin açtığı dersler haricindeki tüm üniversitede açılan dersler

Bölüm Seçmeli: Fakültenin seçmeli olarak açtığı dersler

Dersler: Toplam: 45, Zorunlu: 36, Seçmeli: 9 (Genel Seçmeli: 4; Bölüm Seçmeli: 4; 1 Seçmeli Ortak Ders Grup III)