Yrd. Doç. Dr. Funda Özer

Funda Özer; 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1997 – 1998 yılları arasında Financial Times bünyesinde Türkiye’de organize edilen workshopların proje koordinatörlüğünü üstlendi. 1998 – 2006 yılları arasında finans sektörünün önde gelen bankalarında satış yöneticisi olarak görev aldı. 2011 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Organizational Behavior Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesini aldı. 2014 yılından itibaren Tübitak- Tüsside kurumunun şirketlere ve kamu kuruluşlarına yönelik dış danışman ve eğitmen kadrosunda görev aldı. 2016 yılında Marmara Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon bilim dalında “Kapalı ve Güçlü Ağlara dayalı Sosyal Sermayede Değişim: Türkiye Örgütsel Yaşamında İslami Sosyal Sermayenin Yapısal Evrimi” konulu doktora tezini veren Funda Özer’in akademik araştırma alanlarını; kurum kültürü, sosyal sermaye, network teori ve sosyal kimlik konuları oluşturmaktadır.


Comments are closed.

Comments are closed.