Prof. Dr. Cem Behar

1946’da İstanbul’da doğdu. İktisat teorisi ve demografi konusundaki doktorasını 1972’te Paris Üniversitesi (Sorbonne)’da tamamladı. Çeşitli dönemlerde Paris Üniversitesi’nde, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de, misafir öğretim üyesi ve gerek INED (Institut National d’Etudes Demographiques)’de, gerekse Cambridge Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulundu. 1977 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. 1981’de Doçent, 1988’de Profesör olmuştur. 1988-2013 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde profesör olarak görev yapmıştır. 1988-1994 yılları ve 1998-2001 yılları arasında B.Ü. Ekonomi Bölümü Başkanlığı yapmıştır. 2004-2008 yılları arasında da Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevini yerine getirmiştir.Detaylı CV pdf.Cem Behar


Comments are closed.

Comments are closed.